Rasfoire documente

Legea 191/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Decretul 927/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Hotarirea 58/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Hotarirea 59/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare - COM(2022) 141

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Hotarirea 60/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Ordonanta urgenta 98/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Hotarirea 823/2022 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la proiectul ''Programul regional pentru Europa de Sud-Est'' al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Hotarirea 824/2022 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anii 2020, 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Ordinul 77/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022