Rasfoire documente

Decizia 102/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Decizia 101/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Hotarirea 818/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Hotarirea 819/2022 privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Hotarirea 820/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun mobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Centrului de Cultură ''George Apostu'' din Bacău

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Ordinul 1.375/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, constituit conform prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, constituit conform prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022

Ordinul 1.646/2022 pentru modificarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

publicat in M.Of. 650 din 30-iun-2022