Rasfoire documente

Metodologie din 2022 de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Ordinul 424/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Ordonanta urgenta 107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Hotarirea 853/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1 (zona Tureni)'', judeţul Cluj

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Ordinul 2.047/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Ordinul 97/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Ordonanta urgenta 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022