Rasfoire documente

Decretul 931/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 932/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 933/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 934/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 935/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 936/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 937/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Hotarirea 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Legea 192/2022 pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 928/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Legea 193/2022 pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 929/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Decretul 930/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev la 12 octombrie 2021

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022