Rasfoire documente

Decretul 68/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 69/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 70/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 71/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 72/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 73/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 74/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 75/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 76/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 77/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 78/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 79/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decizia 502/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 62/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 63/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 64/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 65/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 66/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 67/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Hotarirea 1/2022 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituţională şi a concursului pentru promovarea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Curtea Constituţională, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 24/2021

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Ordinul 113/2022 pentru modificarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Regulamentul 1/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Ordinul 32/2022 pentru modificarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022