Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Hotarirea 3/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 94/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Hotarirea 834/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022