Rasfoire documente

Decizia 162/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Hotarirea 826/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea premierii sportivului David Popovici pentru rezultatele obţinute la Campionatul Mondial de Nataţie - Înot Seniori, desfăşurat la Budapesta în anul 2022

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Legea 189/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Decretul 914/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Hotarirea 828/2022 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Decizia 383/2022 privind numirea domnului Bogdan Cristescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Decizia 384/2022 privind numirea domnului Bogdan Florin Paşcuţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Decizia 385/2022 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Decizia 386/2022 privind acordarea autorizării Societăţii Felix Telecom - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022

Decizia 387/2022 privind revocarea domnului Răzvan Giuca din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră şi pentru unele măsuri privind asigurarea conducerii Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 632 din 27-iun-2022