Rasfoire documente

Decizia 560/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 630 din 27-iun-2022

Decizia 141/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale prin raportare la dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum au fost modificate prin art. 20 pct. 10 din Legea nr. 203/2018

publicat in M.Of. 630 din 27-iun-2022

Ordinul 75/2022 pentru abrogarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 155/2007 privind investigarea evenimentelor de aviaţie produse cu aeronave aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 630 din 27-iun-2022

Ordinul 1.160/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (2) al art. 8 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor

publicat in M.Of. 630 din 27-iun-2022

Ordinul 89/2022 pentru completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022

publicat in M.Of. 630 din 27-iun-2022

Ordinul 90/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 630 din 27-iun-2022