Rasfoire documente

Hotarirea 92/2022 pentru abrogarea alin. (3) şi (3^1) ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022

Ordinul M.7/2022 pentru completarea art. 1 alin. (3) din Instrucţiunile privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2011

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022

Decizia 67/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 530/2021 privind constituirea Comitetului interministerial pentru identificarea şi implementarea unor măsuri eficiente la nivel naţional având ca rezultat îmbunătăţirea calităţii aerului

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022

Hotarirea 91/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022

Hotarirea 90/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022

Hotarirea 89/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est'', judeţul Arad

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022

Decizia 2/2022 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 63 din 20-ian-2022