Rasfoire documente

Decretul 921/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 922/2022 privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 923/2022 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 915/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 916/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 917/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 918/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 919/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decretul 920/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Hotarirea 810/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR'' - S.A., trecerea acesteia în domeniul public al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Hotarirea 814/2022 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Hotarirea 815/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea ''Babeş-Bolyai'' din Cluj-Napoca, precum şi înscrierea unor bunuri imobile - clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii ''Babeş-Bolyai'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Hotarirea 827/2022 pentru modificarea şi completarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decizia 388/2022 privind acordarea autorizării Societăţii Logic Computer - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Decizia 389/2022 privind acordarea autorizării Societăţii MarcTel - S.I.T. - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022

Ordinul 88/2022 privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021

publicat in M.Of. 636 din 28-iun-2022