Rasfoire documente

Decizia 293/2022 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 635 din 28-iun-2022

Decizia 314/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 635 din 28-iun-2022

Hotarirea 808/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 250/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13'', pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 635 din 28-iun-2022

Ordinul 1.487/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.073/2022 privind aprobarea Convenţiei de implementare a Programului RURAL INVEST

publicat in M.Of. 635 din 28-iun-2022

Decizia 36/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 635 din 28-iun-2022

Ordinul 1.111/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ''Start-up Nation - ROMANIA''

publicat in M.Of. 635 din 28-iun-2022