Rasfoire documente

Ordinul 91/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Regulament din 2022 privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Decizia 164/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Hotarirea 801/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Decizia 380/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Ordinul 1.420/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Ordinul 3.975/2022 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru grupele de intervenţie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple şi a Metodologiei privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Metodologie din 2022 privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Contract-Cadru din 2022 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Ordonanta urgenta 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022