Rasfoire documente

Ordinul 241/2021 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Ordinul 240/2021 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Ordinul 35/2022 privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Hotarirea 77/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Galaţi şi transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi, instituţii aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Ordinul 230/2021 privind aprobarea transferului drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 21.865/2019 a activităţii de explorare a lignitului din perimetrul Valea Rudarului, judeţul Gorj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 244/2019

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Ordinul 232/2021 privind aprobarea transferului drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea nisipului şi pietrişului nr. 2.823/2001, perimetrul Jena Est, judeţul Timiş, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2004

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Ordinul 239/2021 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Ordinul 3.020/2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Decizia 23/2021 [A] referitoare la admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a art. 38 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, şi a art. 150 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2022