Rasfoire documente

Ordinul 1.609/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.474/2021 privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 626 din 27-iun-2022

Ordinul 1.642/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

publicat in M.Of. 626 din 27-iun-2022

Hotarirea 796/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Timişoara şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 626 din 27-iun-2022

Hotarirea 797/2022 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 şi nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi transmiterea acestora din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului

publicat in M.Of. 626 din 27-iun-2022