Rasfoire documente

Ordinul 98/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Ordinul 70/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Hotarirea 787/2022 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Vaslui, Constanţa, Tulcea, Giurgiu, Iaşi şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Hotarirea 793/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ca urmare a reevaluării, transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Grozeşti, judeţul Iaşi, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Hotarirea 795/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş (U.M. 0520 Timişoara)

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Ordinul 107/2022 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Ordinul 1.000/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Ordinul 1.067/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Ordinul 2.979/2022 pentru acreditarea temporară a Muzeului Geologic Naţional din Bucureşti

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Ordinul 265/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

publicat in M.Of. 625 din 27-iun-2022