Rasfoire documente

Decretul 912/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Decretul 913/2022 privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 11/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Legea 185/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Decretul 907/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Legea 187/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Decretul 909/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Decretul 911/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 12/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 13/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 14/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 15/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 16/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 17/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 18/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 19/2022 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 20/2022 privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Hotarirea 21/2022 privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Decizia 556/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi ale art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022

Ordinul 2.964/C/2022 pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 613 din 22-iun-2022