Rasfoire documente

Hotarirea 51/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi - COM(2022) 16

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Hotarirea 52/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Garantarea securităţii alimentare şi consolidarea rezilienţei sistemelor alimentare - COM(2022) 133

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Hotarirea 53/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală şi rezilientă: modelul nostru european de creştere - COM(2022) 83

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Hotarirea 54/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă - COM(2022) 140

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Hotarirea 55/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Decizia 553/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 489 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Decizia 557/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Hotarirea 788/2022 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Hotarirea 792/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Satu Mare

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Circulara 15/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022

Circulara 16/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

publicat in M.Of. 612 din 22-iun-2022