Rasfoire documente

Decizia 555/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Decizia 559/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Hotarirea 786/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Ploieşti-Buzău'', aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Ordinul 1.541/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Regulamentul 12/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Regulamentul 9/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022