Rasfoire documente

Decizia 75/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

publicat in M.Of. 610 din 22-iun-2022

Decizia 76/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^1 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

publicat in M.Of. 610 din 22-iun-2022

Decizia 96/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 610 din 22-iun-2022

Hotarirea 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 610 din 22-iun-2022

Ordinul 1.425/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului

publicat in M.Of. 610 din 22-iun-2022