Rasfoire documente

Decizia 369/2022 privind desemnarea domnului Ciprian Cătălin Hojda, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în funcţia de preşedinte al Consiliului interministerial ''Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat''

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Decizia 370/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Ioniţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Decizia 371/2022 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru clarificarea situaţiei terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Decizia 372/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Dosa Erika a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Decizia 373/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Decizia 374/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea conducerii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Decizia 64/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, în interpretarea dată prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Creştin

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022