Rasfoire documente

Hotarirea 101/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Decizia 68/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Decizia 71/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Decizia 74/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Hotarirea 754/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 152/2022 pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 669/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 670/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 1.416/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 887/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 1.406/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022

Ordinul 852/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 606 din 21-iun-2022