Rasfoire documente

Decizia 903/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi ale art. 20 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 605 din 21-iun-2022

Decizia 142/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 605 din 21-iun-2022

Decizia 148/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

publicat in M.Of. 605 din 21-iun-2022

Decizia 152/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 605 din 21-iun-2022

Hotarirea 780/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (România)-Giurgiuleşti (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

publicat in M.Of. 605 din 21-iun-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (România)-Giurgiuleşti (Republica Moldova)

publicat in M.Of. 605 din 21-iun-2022