Rasfoire documente

Hotarirea 758/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi înscrierii în cartea funciară

publicat in M.Of. 592 din 17-iun-2022

Hotarirea 760/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi, după caz, valorificării

publicat in M.Of. 592 din 17-iun-2022

Hotarirea 765/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară Botoşani, Caraş-Severin, Olt şi Sibiu

publicat in M.Of. 592 din 17-iun-2022

Hotarirea 771/2022 pentru modificarea art. 1 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române

publicat in M.Of. 592 din 17-iun-2022

Ordinul M.87/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 592 din 17-iun-2022

Decizia 21/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 469 alin. (5) şi alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 592 din 17-iun-2022