Rasfoire documente

Decizia 10/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a), în ceea ce priveşte trimiterea la art. 65 lit. h), din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 591 din 17-iun-2022

Hotarirea 764/2022 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice, a denumirii şi comasarea numerelor M.F. 26285, 100891 şi 144709 la poziţia cu nr. 26285, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului, prin Clubul Sportiv ''Farul'' Constanţa

publicat in M.Of. 591 din 17-iun-2022

Ordinul 91/2022 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

publicat in M.Of. 591 din 17-iun-2022

Norma sanitara veterinara din 2022 privind stabilirea condiţiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

publicat in M.Of. 591 din 17-iun-2022

Ordinul 135/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna mai 2022

publicat in M.Of. 591 din 17-iun-2022

Ordinul 1.081/2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 ''Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal'', aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

publicat in M.Of. 591 din 17-iun-2022