Rasfoire documente

Ordinul 81/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

publicat in M.Of. 590 din 17-iun-2022

Ordinul 86/2022 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada iulie-octombrie 2022

publicat in M.Of. 590 din 17-iun-2022

Ordinul 85/2022 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022

publicat in M.Of. 590 din 17-iun-2022

Ordinul 84/2022 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 590 din 17-iun-2022

Ordinul 763/2022 pentru aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

publicat in M.Of. 590 din 17-iun-2022

Decizia 365/2022 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 590 din 17-iun-2022