Rasfoire documente

Decizia 156/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Decizia 344/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. f) şi alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Hotarirea 777/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova''

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul M.88/2022 pentru transformarea funcţiilor civile de medic din structurile reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale în funcţii militare

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 602/2022 pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 671/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 672/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 1.047/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 853/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 1.405/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022

Ordinul 854/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 597 din 20-iun-2022