Rasfoire documente

Ordinul 20.827/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III'', asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Ordinul 20.828/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III'', asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Hotarirea 781/2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Decizia 367/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Decizia 368/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Ordinul 102/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Ordinul 20.826/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 - Cooperare europeană şi internaţională'', asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022

Hotarirea 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022

publicat in M.Of. 595 din 20-iun-2022