Rasfoire documente

Hotarirea 49/2022 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022

Hotarirea 50/2022 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022

Decretul 899/2022 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunţării Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022

Decretul 900/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022

Decizia 86/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022

Ordinul 373/2022 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022

Ordinul 374/2022 privind modificarea anexei nr. 2.11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

publicat in M.Of. 583 din 15-iun-2022