Rasfoire documente

Hotarirea 755/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului «Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră» cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de nord a portului Constanţa''

publicat in M.Of. 580 din 15-iun-2022

Ordinul 95/2022 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 98/2019, perimetrul Roşioara, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 580 din 15-iun-2022

Ordinul 999/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI la MARPOL, revizuită 2021), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.328(76) a Comitetului pentru protecţia mediului marin

publicat in M.Of. 580 din 15-iun-2022

Decizia 22/2022 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 338 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 580 din 15-iun-2022

Hotarirea 1.522/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015

publicat in M.Of. 580 din 15-iun-2022

Ordinul 96/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 580 din 15-iun-2022