Rasfoire documente

Ordinul 17/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Ordinul 211/2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Decizia 66/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Decizia 65/2022 privind numirea doamnei Irina Leulescu în funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Decizia 64/2022 privind eliberarea doamnei Irina Leulescu din funcţia de subsecretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Hotarirea 79/2022 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi concesionate Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Hotarirea 75/2022 pentru actualizarea datelor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a unei părţi de imobil între structuri din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecţie Internă

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Hotarirea 74/2022 privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Hotarirea 73/2022 privind înscrierea unui imobil, construcţii şi teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022

Hotarirea 72/2022 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificaţie şi modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu'', din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi transmiterea acestuia din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu'' în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2022