Rasfoire documente

Ordinul 882/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19'', aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii 13i ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectivul specific 4.1 ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19'', acţiunea 4.1.2 ''Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19''

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de stat - ''Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19''

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022

Ordinul 1.190/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022

Regulament din 2022 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022

Ordinul 1.013/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022