Rasfoire documente

Hotarirea 759/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Gărzii Forestiere Oradea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Decizia 363/2022 privind numirea domnului Răzvan Popescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Decizia 364/2022 privind eliberarea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Decizia 365/2022 privind numirea domnului Tudor Simota în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Decizia 366/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 - Îmbunătăţirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor de stat din Componenta 14 - Buna guvernare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Ordinul 1.541/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Ordinul 186/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂŢII FINANCIARE IFN - S.A.

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Ordinul 337/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022

Hotarirea 89/2022 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2021

publicat in M.Of. 584 din 16-iun-2022