Rasfoire documente

Decizia 361/2022 privind eliberarea doamnei Tudoriţa Lungu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022

Ordinul 3.961/2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022

Procedura din 2022 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa naţională/internaţională a competiţiilor şcolare

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022

Procedura din 2022 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022

Decizia 362/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 573 din 10-iun-2022