Rasfoire documente

Decretul 892/2022 pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Decretul 893/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Decretul 894/2022 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunţării Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, şi a Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Decizia 91/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) şi ale art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Ordinul 1.593/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Norma 18/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Hotarirea 1/2022 pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 19 iunie 2022 din comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Hotarirea 47/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind învăţarea pentru durabilitatea mediului - COM(2022) 11

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Decretul 890/2022 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Decretul 891/2022 pentru eliberarea din funcţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022

Hotarirea 48/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană - COM(2021) 811

publicat in M.Of. 571 din 10-iun-2022