Rasfoire documente

Decizia 656/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54-59 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Decizia 869/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''pretenţiile părţii civile'', cuprinsă în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Ordinul 1.000/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Ordinul 1.337/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Hotarirea 756/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022