Rasfoire documente

Legea 171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Decretul 877/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Legea 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Decretul 878/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Decretul 879/2022 privind promulgarea Legii pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Decizia 174/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Hotarirea 746/2022 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziţionată de salariaţii Societăţii ''OMV Petrom'' - S.A. şi momentul la care se va realiza achiziţionarea acţiunilor de către aceştia

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Ordinul 70/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Ordinul 863/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis ''VIITOR PENTRU TINERII NEETs II'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 ''Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs'', obiectivul specific 2.1 ''Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'' şi obiectivul specific 2.2 ''Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Ordinul 3.971/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Legea 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022

Protocolul 16/2013 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

publicat in M.Of. 560 din 08-iun-2022