Rasfoire documente

Legea 176/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Decretul 883/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Legea 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Decretul 884/2022 pentru promulgarea Legii privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Legea 174/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Decretul 885/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Legea 177/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Decretul 886/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Acord din 2021 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Ordinul 79/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 10-iun-2022