Rasfoire documente

Hotarirea 46/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Decizia 99/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Hotarirea 749/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Decizia 354/2022 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului acordate domnului Horaţiu Moldovan

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Ordinul 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii'', aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Actul din 2022 - SPRIJIN pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Ordinul 1.555/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022