Rasfoire documente

Hotarirea 732/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Hotarirea 733/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Hotarirea 734/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Hotarirea 735/2022 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Protocol din 2022 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Ordinul 1.480/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Ordinul 331/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Decizia 750/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 6, 7 şi 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii, în ansamblul său

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022