Rasfoire documente

Decizia 834/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (9) teza a doua din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Decretul 875/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Decretul 876/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Decretul 873/2022 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Decretul 874/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Decizia 98/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Hotarirea 722/2022 pentru reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''VIZIUNE 2020''

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Ordinul 3.948/2022 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a desfăşurate în judeţul Dâmboviţa şi al examenului naţional de bacalaureat - 2022 organizat în judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 27 mai 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 260/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 şi 471 bis din 11 mai 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022

Ordinul 3.947/2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 552 din 06-iun-2022