Rasfoire documente

Decizia 107/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143^1 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv şi ale art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Ordonanta urgenta 77/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Hotarirea 719/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Decizia 349/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin-Daniel Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Decizia 350/2022 privind constituirea Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe CEISD

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Decizia 351/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sportului

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Ordinul 1.129/2022 privind modificarea şi completarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022