Rasfoire documente

Decizia 825/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 şi ale art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Decizia 151/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor lit. B pct. 13 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei şi ale art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Ordinul 132/2022 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional al băuturilor spirtoase care au dobândit protecţie naţională a indicaţiilor geografice

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Procedura din 2022 de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Procedura din 2022 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Reguli din 2022 specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional al băuturilor spirtoase care au dobândit protecţie naţională a indicaţiilor geografice

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022

Procedura din 2022 de declarare a opoziţiei la nivel naţional

publicat in M.Of. 550 din 06-iun-2022