Rasfoire documente

Ordinul 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 66/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligaţiuni denominate în dolari scadente în data de 7 februarie 2022, 22 august 2023 şi 22 ianuarie 2024 şi de preschimbare a acestora sau a unei părţi din acestea cu obligaţiuni noi sau o parte din acestea şi contractarea unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'', în sumă totală de până la 2,5 miliarde dolari, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul M.9/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.169/2007 pentru aprobarea ''Instrucţiunilor privind activitatea de curierat pentru materialele NATO/UE clasificate în Ministerul Apărării Naţionale''

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.852/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2022

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.846/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Arte din Târgu Mureş în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.845/2021 privind menţinerea acreditării Academiei Naţionale de Muzică ''Gheorghe Dima'' din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.844/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.843/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.842/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Vest din Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.841/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.840/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii ''Ion Ionescu de la Brad'' din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.839/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Petrol-Gaze'' din Ploieşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.838/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.837/2021 privind menţinerea acreditării Academiei Naţionale de Informaţii ''Mihai Viteazul'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.836/2021 privind menţinerea acreditării Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022

Ordinul 5.835/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2022