Rasfoire documente

Decizia 81/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 lit. k) şi m) şi ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Decizia 173/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Hotarirea 727/2022 privind reacordarea recunoaşterii caracterului de utilitate publică a amenajării de irigaţii Ţigănaşi-Perieni, judeţul Iaşi, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru două bunuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi comasarea acestora

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Hotarirea 740/2022 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''General Eremia Grigorescu'' al Judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Ordinul 509/2022 pentru aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Procedura din 2022 de selecţie a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Ordinul 1.329/2022 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Procedura din 2022 şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 559 din 08-iun-2022