Rasfoire documente

Hotarirea 725/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022

Hotarirea 726/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022

Hotarirea 730/2022 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022

Hotarirea 738/2022 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului la inundaţii asupra vieţii, judeţul Tulcea'', situate pe raza localităţilor Vulturu şi Ilganii de Sus, comuna Maliuc, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022

Ordinul 555/2022 privind aprobarea Metodologiei de punctare pentru realizarea şi utilizarea parametrilor de performanţă aprobaţi în vederea stabilirii obligaţiilor de serviciu public şi pentru aprobarea valorilor de referinţă ale indicatorilor de performanţă, conform realizărilor din anul 2021

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022

Metodologie din 2022 de punctare pentru realizarea şi utilizarea parametrilor de performanţă aprobaţi în vederea stabilirii obligaţiilor de serviciu public

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022