Rasfoire documente

Decizia 13/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a) în ceea ce priveşte trimiterea la art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Hotarirea 739/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 181/2020 pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Hotarirea 743/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Decizia 352/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Decizia 353/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Ordinul 3.958/2022 pentru aprobarea calendarului şi a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022

Procedura din 2022 pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

publicat in M.Of. 555 din 07-iun-2022