Rasfoire documente

Decizia 3/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 540 din 02-iun-2022

Hotarirea 703/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Harghita şi trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Gheorgheni

publicat in M.Of. 540 din 02-iun-2022

Hotarirea 706/2022 privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil ca urmare a intabulării, trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 540 din 02-iun-2022

Hotarirea 707/2022 privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Bistriţa, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 540 din 02-iun-2022

Ordinul 1.461/2022 privind completarea art. 4 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

publicat in M.Of. 540 din 02-iun-2022