Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022

Decizia 348/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristi Sandu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022

Decizia 753/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă raportate la art. 718 alin. (1) şi la art. 1.131 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022

Decizia 97/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022

Hotarirea 723/2022 privind suplimentarea, pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET'', precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2017

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022

Hotarirea 724/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de importanţă şi interes naţional ''Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu'' şi declararea ca obiectiv de utilitate publică de importanţă şi interes naţional

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022