Rasfoire documente

Decizia 830/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 42 şi 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022

Hotarirea 708/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a Bazinului de înot olimpic - Târgu Mureş şi a terenului aferent în suprafaţă de 20.996 mp, bunuri de interes public naţional, ca urmare a finalizării investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A. şi darea acestora în administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv ''Mureşul'' Târgu Mureş, precum şi actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv ''Mureşul'' Târgu Mureş

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022

Ordinul M.84/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind siguranţa activităţilor aeronautice militare

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022

Instructiuni din 2022 privind siguranţa activităţilor aeronautice militare

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022

Decizia 9/2CN/2022 privind aprobarea Ghidului de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor şi echipamentelor stomatologice

publicat in M.Of. 545 din 03-iun-2022