Rasfoire documente

Decizia 77/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Decizia 94/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 65 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Ordinul 583/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Decizia 247/2022 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni, precum şi a dispoziţiilor art. 2 lit. b) şi c), ale art. 3 alin. (1), (2) şi (7), ale art. 4, ale art. 7, ale art. 10 alin. (4) şi ale art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2021

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Hotarirea 680/2022 pentru aprobarea redării în circuitul agricol a unor terenuri înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ''Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria-gazoduct Podişor-Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)'', scoase temporar din circuitul agricol

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Hotarirea 696/2022 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Hotarirea 705/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Hotarirea 710/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Pro Bartok ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Ordinul 1.272/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022

Ordinul 778/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 533 din 31-mai-2022